คณะกรรมการบุรุษ องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย (พสท.) ภาค 1

ร่วมกับ คริสตจักร Living Streams และ Revive Asia ขอเชิญบุรุษทุกคนเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูพิเศษ

Men on The Frontlines

“บุรุษแนวหน้า”

โดยวิทยากรรับเชิญ Robert Hotchkin

คุณพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นด้วยไฟ? คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นบุรุษแนวหน้า?

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงก้าวออกมาทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้และเริ่มต้นนำอาณาจักรของพระองค์มายังโลก ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุรุษกลุ่มหนี่งที่ได้ตอบรับต่อคำเชื้อเชิญของพระเยซูให้เดินไปกับพระองค์เป็นการส่วนตัว เพื่อให้พระองค์ได้สอนและเทชีวิตให้กับพวกเขา และให้บุรุษเหล่านี้ได้ออกไปเปลี่ยนแปลงโลกนี้ นี่เป็นเวลาของการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางเหล่าบุรุษที่จะตอบรับต่อพระเยซูคริสต์ ตอบรับในการเดินไปกับพระองค์ ตอบรับในการรับการเสริมสร้างจากพระองค์ ตอบรับในการที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในการสร้างผลกระทบบนโลกนี้ในยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่นี้ นี่เป็นเวลาที่บรรดาวีรบุรุษผู้กล้าหาญจะลุกขึ้นและก้าวออกมา นี่เป็นเวลาที่บรุษจะขึ้นมาอยู่แนวหน้า!

Are you ready to be set ablaze?

Are you ready to be a man on the frontlines?

When the Lord stepped out into His earthly ministry and began to bring the Kingdom to the earth, it started with a movement among men who said yes to the invitation of Jesus to walk with Him in a personal way as He taught them and poured into them. These men went on to change the world. It is time for another great movement among men who say yes to Jesus – yes to walking with Him, yes to being empowered by Him, yes to becoming His agents of impact in the world and the days in which we live. It is time for heroes to come forth and mighty men to arise. It is time for Men on the Frontlines!

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

14:00 – 17:00 น. : สัมมนาสำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำ
19:00 – 21:30 น. : ฟื้นฟูบุรุษ สำหรับบุคคลทั่วไป

เข้าร่วมงานฟรี!

*สตรีสามารถเข้าร่วมได้

 

Thursday, 6 February 2020

2pm – 5pm : Pastors and leaders seminar
7pm – 9.30pm : Men’s Revival Meeting

Free Admission!

*Women are welcome to join

 

โรเบิร์ต ฮ็อทชคิน

ผู้รับใช้พระเจ้า นักพูด นักเขียน และนักจัดรายการ อ.โรเบิร์ตเป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจ Men on the Frontlines (บุรุษแนวหน้า) และเป็นผู้นำหลักคนหนึ่งในพันธกิจของอ.แพทริเชีย คิง ท่านมีรายการที่ชื่อว่า Heroes Arise ซึ่งออกอากาศรายสัปดาห์ และผู้ดำเนินรายการรับเชิญในรายการ Everlasting Love ทางสถานีคริสเตียน GodTV

อ.โรเบิร์ต เป็นผู้ที่มีหัวใจร้อนรนด้วยความรักในพระเยซูคริสต์ และความร้อนรนนี้เองเป็นสิ่งที่จะแพร่เชื้อออกไป! ท่านปรนนิบัติรับใช้ด้วยความเชื่อที่เข้มแข็ง ปลดปล่อยการสำแดงของพระเจ้า, ป่าวประกาศพระประสงค์ของพระองค์,​ ปลดปล่อยการเยียวยา การอัศจรรย์ และความรักของพระเจ้า ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการนำพระสิริและการฟื้นฟูไปในที่ต่างๆ ท่านมีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายในที่ต่างๆ ช่วยให้ผู้คนได้รับการรักษา ฟื้นใจ รับอิสระเสรีภาพ และรับการเสริมสร้างผ่านชีวิตของท่าน ในทุกที่ๆ ท่านไป

Robert Hotchkin

Minister, speaker, author and media host, Robert is the founder of Men on the Frontlines, and one of the core leaders of Patricia King Ministries. He hosts the weekly Heroes Arise broadcast, and is the guest host of Everlasting Love on GodTV. 

Robert is a passionate lover of Jesus Christ and that passion is truly contagious! He ministers with strong faith, releasing revelation, prophetic decrees, healings, miracles, and the love of God. He is a true carrier of the glory and revival. People have been healed, refreshed, set free, and empowered through his life. He believes for heaven to impact lives and regions everywhere he goes.

 

Venue - สถานที่ประชุม

Jaisamarn Full Gospel Church Sukhumvit Soi 6 (Nana BTS) Bangkok

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 (สถานีรถไฟฟ้านานา) กรุงเทพฯ

ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด กรุณาวางแผนการเดินทางของท่าน หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

For more information, please contact 02 611 1974, 081 875 5407 (Time: 09.00-18.00 hr (Tue – Sat)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 611 1974, 081 875 5407 (เวลา 09:00-18:00น. วันอังคาร – เสาร์)